Pályázatok

Egy új gyakornoki program elindítása a Kobela Autós Iskola szolgáltató Kft-nél

Szerződött támogatási összeg: 6 879 600 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalma: A Kobela Autósiskola állandó bővítéseken és fejlesztéseken megy keresztül. Ez a megnövekedett piaci igény olyan többletszolgáltatásokat fog jelenteni a vállalkozás számára, amely többlet humánerőforrás alkalmazását tette szükségessé. A gyakornoki programba való belépés, azaz a fő iskolarendszerű oktatásból kilépő, 25 év alatti új munkavállaló alkalmazását, és egyben betanítását, valamint a versenyszférában való későbbi elhelyezkedést segítő és erre felkészítését tette lehetővé éppen ezen humánerőforrás többlet biztosítása. A 2 fő gyakornoki munkavállaló felvételével így lehetőség nyílik ezen munkafolyamatok elvégzésére. Erre biztosíték a vállalkozás ügyvezetőjének személye, aki ezen a területen már több mint 10 éve tevékenykedni, aki egyben a projekt során a vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladatait is ellátta, a projekt során 3-szori alkalommal a Szakcentrummal, illetve munkaidejéből heti 10 óra gyakornoki kapcsolattartással, képzéssel, és tanácsadással(felügyelettel). A gyakornokok felvétele mellett eszköz/gépbeszerzés is a projekt másik tartópillére (1 db MR08 Mini forgó kotró), amely a gyakornokok munkáját segíti úgy, hogy az adminisztratív tevékenységek mellett lehetőség lesz ezen gép vonatkozásában is oktatói/képzési feladatok ellátására.